AUDYTY

Audyty

  • Audyt energetyczny budynku wykonywany jest dla różnego rodzaju budynków i ma na celu zmniejszenie zużycia energii na centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej i poprawę izolacyjności termicznej budynku. Audyt miedzy innymi pokazuje czas zwrotu inwestycji oraz oszczędności energii.
  • Audyt remontowy – w jego zakres wchodzi audyt energetyczny oraz cześć remontowa budynku . Niniejszy audyt jest dedykowany dla budynków, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku
  • Audyt efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
  • Audyt przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
  • Audyt oświetlenia zawiera ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

 

KONTAKT

MAŚLAK PROFESSIONAL

 

517-854-922

 

533 551 513

 

amaslak@op.pl

 

32-400 Myślenice ul. Średniawskiego 83