Protokoły z kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji

Firma oferuje usługę przeglądu systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zakończonej protokołem zarejestrowanym na stronie ministerstwa.
Kontrolę systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku prowadzę osobiście, posiadam stosowne uprawnienia i jestem wpisany do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

 1. okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
  a) co najmniej raz na 5 lat ? dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  b) co najmniej raz na 2 lata ? dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  c) co najmniej raz na 4 lata ? dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW;
 3. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Po wizycie na obiekcie:

 1. Z przeprowadzonej kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się protokoły.
 2. Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.
 3. Osoba przeprowadzająca kontrolę systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji przekazuje osobie zlecającej kontrolę protokół w postaci papierowej, opatrzony numerem nadanym w systemie teleinformatycznym.
 4. Protokół jest podpisywany przez osobę przeprowadzającą kontrolę systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji i osobę zlecającą kontrolę.


Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

MAŚLAK PROFESSIONAL
Średniawskiego 83
32-400 Myślenice
e-mail: amaslak@op.pl
Telefon:  +48 517 854 922

Formularz kontaktowy


Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.