Audyty

  • Audyt energetyczny budynku wykonywany jest dla różnego rodzaju budynków i ma na celu zmniejszenie zużycia energii na centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej i poprawę  izolacyjności termicznej budynku. Audyt między innymi pokazuje czas zwrotu inwestycji oraz oszczędności energii.
  • Audyt remontowy - w jego zakres wchodzi audyt energetyczny oraz część remontowa budynku .  Niniejszy audyt jest dedykowany dla budynków,  których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku
  • Audyt efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
  • Audyt przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. 
  • Audyt oświetlenia zawiera ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej. 

 


Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!

MAŚLAK PROFESSIONAL
Średniawskiego 83
32-400 Myślenice
e-mail: amaslak@op.pl
Telefon:  +48 517 854 922

Formularz kontaktowy


Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.